SELECT id, jmeno, funkce, popis, foto, orez FROM tym WHERE id='2'

Vít Jenerál

Učitel Anatomie a Fyziologie

Středoškolské vzdělání ukončil maturitou na Malostranském gymnáziu, na kterou navázal studiem na vysoké škole. Nyní studuje pátý ročník 1. Lékařské fakulty University Karlovy. Z lékařství ho nejvíce zajímá neurologie, neurochirurgie a neurovědy, kterýmžto oborům by se v rámci své budoucí práce i rád věnoval. Mezi jeho hobby patří jazyky, jejichž výukou se ve volném čase zabývá už 5 let, dále cestování - pokud možno někam za oceánem a s ním spojeným sportovním vyžitím - a v neposlední řadě i poznávání nových kultur. Naposledy absolvoval stáž na neurochirurgii v marockém Rabatu, kde měl možnost rozšiřovat všechny své zájmy najednou.