Tereza Pirklová

Fyzioterapeut, Učitel Jógy, ZTV, Pilates

Jsem fyzioterapeutka, učitelka jógy a různých druhů zdravotního cvičení. Věnuji se výuce pohybu, propojeného se znalostmi anatomie, kineziologie a moderní fyzioterapie. Účastníkům kurzů přibližuji odborné poznatky z vědních oborů zabývajících se podobou a fungováním lidského těla a pohybu. Tyto poznatky vkládám do kontextu daného vyučovaného tématu tak, aby přinesli účastníkovi semináře lepší pochopení sama sebe a svých klientů. A posunuli ho tak na jeho vlastní nebo lektorské cestě ke kvalitnějšímu pohybu a tím i větší podpoře zdraví.